ImageNamePriceBuy
Veggie Economy-7 kg Box
Veggie Economy-7 kg Box400
South Indian Box-7.5kgs
South Indian Box-7.5kgs500
Premium Fruits Box-5kg
Premium Fruits Box-5kg1,000
Pomegranate-2.5kg
Pomegranate-2.5kg335
Onion Potato Tomato+Masala 7.5 kg Box
Onion Potato Tomato+Masala 7.5 kg Box300
Jain Veggie- 5.5 kg Box
Jain Veggie- 5.5 kg Box375
Immunity Booster Box-7.5kg
Immunity Booster Box-7.5kg550
Fruits & Veggie Economy-10 kg Box
Fruits & Veggie Economy-10 kg Box600
Exotic Veggie Box-2kg
Exotic Veggie Box-2kg450
Apple Pear Orange Box
Apple Pear Orange Box450